Moravian sports agency

Naše poslání

Cílem společnosti Moravian sports agency s.r.o. je vytvořit adekvátní podmínky za účelem zkvalitnění nabídky  v oblasti sportovních a pohybových aktivit, a to prostřednictvím zejména organizační a pořadatelské i poradenské činnosti.

Služby v oblasti sportu

Pořadatelská a organizační činnost 

Marketingová činnost

Reklama a propagace

Projektová činnost

Posuzování a tvorba projektů

Semináře

Pořádání seminářů a přednášek

Poradenská činnost

Poradenství v oblasti grantových a dotačních titulů

Reference

Ohlasy spokojených klientů